בתים חמים

רשת מועדוניות לילדים בסיכון המספקת תמיכה פיזית, לימודית ורגשית

"שעלי תקוה" מבית רשת הגרעינים התורניים "שעלים" מקימה ומפעילה רשת מועדוניות "בתים חמים" לילדים בסיכון שאנו נוהגים לכנות: "ילדים בסיכוי." בבית החם מוצאים הילדים סעד פיזי לימודי ונפשי, החל מארוחה חמה, עזרה בשיעורי בית והשלמת חסכים לימודיים ותמיכה רגשית ע"י אנשימקצוע מוסמכים. בבסיס עבודתנו קיימת האמונה כי ניתן להוציא ילדים ממעגל הסיכון ולהפכם לילדים בסיכוי: ילדים שעומדים על רגליהם משתלבים בלימודים גבוהים ויוצאים אל עתיד שבמרכזו בניית בית יהודי איתן והשתלבות מועילה במעגל החברה והעבודה. אחד ממפעלי החסד של רשת "שעלים" : מפעל השוקולד של "שעלי תקווה" מנוהל ומופעל ע"י שוקולטיירית מקצועית .בוטיק השוקולד של "שעלי תקווה" נותן תקווה לילדים ומשלב אותם בקהילה הבריאה ותורם לעצמאותה הכלכלית.
דילוג לתוכן