מוסדות החינוך

מוסדות המחנכים את דור העתיד לאהבת התורה, העם והארץ ומקדמים אינטגרציות חברתיות

מוסדות החינוך של רשת הגרעינים התורניים “שעלים” מחנכים את תלמידיהם לאהבת התורה, העם והארץ בדרכי רבותינו זצ”ל. במוסדות החינוך, מתפתח הווי ערכי משותף, אקלים חברתי המושתת על ערכי כבוד והערכה הדדיים. המוסדות פועלים על פי משנתה החברתית של רשת "שעלים" ומתוך כך, מתקיימת אינטרגרציה חברתית הלכה למעשה בכל שכבות הגיל ושאיפה למצויינות. בסדר היום החינוכי של המוסדות משובצים באופן טבעי ההירתמות למפעלי החסד שרשת "שעלים" מקיימת לאורך כל ימות השנה.

 

 1. ישיבה תיכונית “שעלי תורה” – בית שמש
  הישיבה מחנכת את תלמידיה לאהבת תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. בלימוד בישיבה מושם דגש על ערכי אחריות, שקידה ושאיפה להצלחה. הישיבה מכשירה את תלמידיה לקראת השתלבותם במגוון תחומי החיים בארץ ישראל, לתורה ומדע, בניין ויצירה, תוך קידוש שם שמים באשר הם עושים.
  ראש הישיבה : הרב רפאל אסולין

 2. אולפנת גילה – בית שמש
  מעומק אמונתנו בצור ישראל ומתוך ההכרה בעוצמתו ובחוסנו של עמ”י בארצו. שמנו מול עיננו לגדל את בנותינו להיות בנות ישראל גאות, להתגדל במידות, להרבות במעשים ולהצטיין בלימודים. מגמתנו ותפילתנו ,שמתוך גדלות אישית נאדיר ונקדש שם ה’ בעולם.
  ראש האולפנא: – הרב אלעד אליהו
  מסלול אורי – הרבנית יסכה ולדמן

 3. אורות בנים – בית שמש
  בית בו בונים את אישיותם ומידותיהם של התלמידים. בית בו לומדים תורה בשמחה ואהבה כתורת חיים. בית בו מזדהים עם מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו. בית בו חיים כמשפחה ,באהבה, סבלנות וסובלנות. בית המחנך להרחבת הדעת ועמידה באתגרי הזמן המתחדשים.
  מנהל ביה"ס – הרב שלום קרל

 4. אורות בנות – בית שמש
  בית הספר מהווה סביבה חמה תומכת וקשובה לצרכי כל בת. הבנות חוות הצלחה ומצוינות ומפתחות רצון להתקדם ביראת שמים מתוך אמונה. התלמידות מסגלות לעצמן שאיפות גדולות הן בהישגים הלימודיים והן בתחומים הערכיים והתרבותיים ומתוך כך מחזקות את הדימוי העצמי שלהן בתקווה למצוא חן בעיני אלוקים ואדם.
  מנהל ביה"ס – הרב יוסי פרקש

 5. ביה"ס "ברנדט" – נווה יעקב, י-ם
  ביה"ס הממ"ד "ברנדט," היחיד והוותיק בשכונת נוה יעקב . עם כניסת הגרעין לביה"ס החלה התחדשות פנימית של ביה"ס, תוכניות מצויינות בתורה ומדע ,פעילות חברתית תורנית, פעילות בלתי פורמאלית אחה"צ ועוד. ביה"ס מחנך למצויינות תורנית ומדעית, אהבת התורה, העם והארץ
  מנהלת ביה"ס – הגב' ורדית אבני

 1. ישיבה תיכונית “שעלי תורה” – בית שמש
  הישיבה מחנכת את תלמידיה לאהבת תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. בלימוד בישיבה מושם דגש על ערכי אחריות, שקידה ושאיפה להצלחה. הישיבה מכשירה את תלמידיה לקראת השתלבותם במגוון תחומי החיים בארץ ישראל, לתורה ומדע, בניין ויצירה, תוך קידוש שם שמים באשר הם עושים.
  ראש הישיבה : הרב רפאל אסולין
 2. אולפנת גילה – בית שמש
  מעומק אמונתנו בצור ישראל ומתוך ההכרה בעוצמתו ובחוסנו של עמ”י בארצו. שמנו מול עיננו לגדל את בנותינו להיות בנות ישראל גאות, להתגדל במידות, להרבות במעשים ולהצטיין בלימודים. מגמתנו ותפילתנו ,שמתוך גדלות אישית נאדיר ונקדש שם ה’ בעולם.
  ראש האולפנא: – הרב אלעד אליהו
  מסלול אורי – הרבנית יסכה ולדמן
 3. אורות בנים – בית שמש
  בית בו בונים את אישיותם ומידותיהם של התלמידים. בית בו לומדים תורה בשמחה ואהבה כתורת חיים. בית בו מזדהים עם מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו. בית בו חיים כמשפחה ,באהבה, סבלנות וסובלנות. בית המחנך להרחבת הדעת ועמידה באתגרי הזמן המתחדשים.
  מנהל ביה"ס – הרב שלום קרל
 4. אורות בנות – בית שמש
  בית הספר מהווה סביבה חמה תומכת וקשובה לצרכי כל בת. הבנות חוות הצלחה ומצוינות ומפתחות רצון להתקדם ביראת שמים מתוך אמונה. התלמידות מסגלות לעצמן שאיפות גדולות הן בהישגים הלימודיים והן בתחומים הערכיים והתרבותיים ומתוך כך מחזקות את הדימוי העצמי שלהן בתקווה למצוא חן בעיני אלוקים ואדם.
  מנהל ביה"ס – הרב יוסי פרקש
 5. ביה"ס "ברנדט" – נווה יעקב, י-ם ביה"ס הממ"ד "ברנדט," היחיד והוותיק בשכונת נוה יעקב . עם כניסת הגרעין לביה"ס החלה התחדשות פנימית של ביה"ס, תוכניות מצויינות בתורה ומדע ,פעילות חברתית תורנית, פעילות בלתי פורמאלית אחה"צ ועוד. ביה"ס מחנך למצויינות תורנית ומדעית, אהבת התורה, העם והארץ מנהלת ביה"ס – הגב' ורדית אבני
דילוג לתוכן