שקיפות

תעודת רישום עמותה

אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור 2024

דוח כספי 2022 - שעלי תורה (ע-ר)

אישור ניהול תקין 2024

דילוג לתוכן